Vergaderen met Resultaat©Vergaderen draagt bij aan een zinvol besluitvormingsproces, maar pas nadat alle betrokkenen op passende wijze hun bijdrage hebben kunnen leveren en hiervan een correct verslag is opgesteld.

Voor deze training werkt Jolanda samen met Els Roest-de Bekker die een bureau runt voor organisatieontwikkeling. Zij is deskundig in vergadertechnieken en stemt deze af met de voorzitter en de vergaderleden. Jolanda heeft een bureau voor secretariële oplossingen en traint de notulist in de (digitale) verslaglegging. Dankzij een goed gebruik van de technieken is hier veel tijdwinst en succes te behalen. Zij kunnen samen aanschuiven tijdens de vergadering om het (reguliere) overleg  te structuren.
Uiteraard kunnen de trainingen voor vergadertechnieken en notuleren ook los van elkaar worden gegeven.

Train-de-trainer
Wij bieden grotere organisaties het train-de-trainerconcept aan, zodat zij hun vergadergroepen intern kunnen opleiden en begeleiden.

Twee expertises die samenwerken en daardoor elkaar versterken.