TIPS voor notulerenBij de training Vergaderen met Resultaat, gaan wij nog uitgebreider hierop in. Het voordeel van de training is dat de complete vergadergroep wordt begeleid en gestructureerd met een vergaderreglement dat voor iedereen duidelijkheid schept. Ook kun je een checklist hanteren voor de voorbereiding / afhandeling van de vergadering. 

Hieronder een aantal STARTTIPS (voor, tijdens en na de vergadering):

VOOR:
- zorg voor een goede voorbereiding (agendapunten en conclusie ingevoerd in verslag);
- hanteer een voorbeeldverslag (format);
- beslis van te voren welke vorm van verslaglegging er nodig is (beknopt, samenvattend, uitgebreid);
Soms is het noodzakelijk dat de sprekers duidelijk worden weergegeven in het verslag (zoals bij de politiek);
- mijn toverformule zit in de autocorrectie: met drie letters kun je complete zinnen en namen tevoorschijn laten komen. 
Zorg er wel voor dat het geen bestaande lettercombinatie is ! (bijvoorbeeld dvcd = De voorzitter concludeert dat).
TIJDENS:
- zorg dat er een duidelijke afstemming is met de voorzitter per agendapunt (dit schept voor iedereen duidelijkheid);
- de notulist heeft ook het recht om het woord te nemen, zeker als dit nodig is ter verduidelijking van de verslaglegging.
NA:
- laat het verslag niet te lang liggen. Plan deze tijd in bij je werkzaamheden;
- zoek een rustige werkplek voor een betere concentratie

Voor specifieke vragen kun je met mij contact opnemen via 06-17160428 of via de contactknop.