VvE Beethovenpark (Den Bosch)
augustus 30, 2018
Jenaplanschool Antonius Abt
augustus 30, 2018

VOiM (Vereniging voor opleiders in Mediation)

Mijn functie

  • secretariaatvoering
  • notuleren bestuursvergaderingen
  • organiseren ledenvergaderingen

Over VOiM:
De Vereniging van Opleiders in Mediation (VOiM) is opgericht op 20 december 2012 en is de opvolger van het zogenaamde Amersfoort Beraad, het informele overleg tussen de opleiders in mediation. Het doel van de vereniging is door samen te werken, kennis te delen en ervaringen uit te wisselen met leden binnen de vereniging en andere actoren in het mediationveld en haar omgeving, de kwaliteit van opleidingen in mediation te verhogen als bijdrage in de kwaliteit van mediation en mediators in het algemeen. Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door het organiseren van bijeenkomsten op het gebied van mediation en het leggen en onderhouden van contacten met andere organisaties binnen het werkgebied van mediation.

Uit onderzoek is gebleken dat verenigingen die hun secretariaat hebben uitbesteed, vaker en meer groeien door een aantal taken uit te besteden, waardoor men zich beter op de kern kan focussen.

VOiM