Bureau Qink
augustus 30, 2018
VvE Beethovenpark (Den Bosch)
augustus 30, 2018

Diverse gemeentes

Mijn functie

  • Notulist
  • Ondersteuning griffie
Snelle en accurate afhandeling van verslagen is zeer belangrijk voor de werkzaamheden van de griffie bij de ondersteuning aan burgemeester en wethouders, raadsleden en commissieleden.

Gemeente