Jenaplanschool Antonius Abt
augustus 30, 2018
Abel & co
augustus 30, 2018

BVMZ (Branchevereniging Medezeggenschap)

Mijn functie

  • secretariaatvoering
  • notuleren bestuursvergaderingen – vaak via conference call
  • organiseren ledenvergaderingen
  • onderhoud website

Over BVMZ:
Ondernemingsraden opereren in een bijzonder krachtenveld. Als gekozen vertegenwoordigers van het personeel worden zij geacht te overleggen met de bestuurder van hun organisatie en te peilen wat er leeft binnen de organisatie. Dat vraagt om bijzondere deskundigheid en vaardigheden, die je niet zomaar in huis hebt. Daar is een gedegen, toegewijde en deskundige opleiding voor nodig.
De Branchevereniging Medezeggenschap (BVMZ) is een vereniging van toonaangevende bureaus die zich tot doel hebben gesteld de kwaliteit van de medezeggenschap te borgen, door opleiding, coaching en advies.

Jolanda (het secretariaat) functioneert als het centrale aanspreekpunt, zodat de vereniging focus kan houden op de inhoud en de planning.

Bestuur BVMZ