EVEN VOORSTELLEN


J olanda verhoof
Secretarial solutions

Jolanda Verhoof-v.d. Griendt is in 2000 gestart met Secretarial Solutions Verhoof. Daarom wordt in 2020 wordt daarom het 20-jarige jubileumjaar gevierd. Voor secretariële oplossingen in de brede zin van het woord. Na de Havo heeft Jolanda bij Instituut Schoevers de secretaresseopleiding gevolgd en afgerond met vier talen steno, namelijk: Nederlands, Engels, Duits en Frans. Vervolgens heeft zij een cursus Italiaans gevolgd vanwege de voorliefde voor Italië. Jolanda heeft, na een aantal jaren in loondienst gewerkt te hebben, gekozen voor het werken in zelfstandigheid. Dit houdt volgens haar het arbeidsleven dynamisch. Door haar ruime ervaring als freelance secretaresse heeft Jolanda een netwerk opgebouwd (Clip & Klaar), waardoor ook grotere opdrachten aangenomen kunnen worden en de continuïteit van het werk bij vakantie en ziekte gewaarborgd is. Door de samenwerking met Something Els worden vergadergroepen begeleid (on the job) in vergaderreglementen (structuur), rollen (voorzitter) en uitvoering (notulist).


Secretarial Solutions biedt:

  • structurele secretariële oplossingen, deze zijn vaak geschikt voor de kleinere bedrijven, organisaties en ZZP'ers.
  • incidentele secretariële oplossingen, deze zijn vaak van toepassing op de grotere bedrijven, bijvoorbeeld tijdelijke vervanging bij ziekte, vakantie of zwangerschapsverlof.
"Uit onderzoek is gebleken dat verenigingen die hun secretariaat hebben uitbesteed, vaker en meer groeien."
Secretariële ondersteuning zal groei opleveren door een aantal taken uit te besteden, waardoor men zich beter op de kern kan focussen. Het centrale aanspreekpunt / secretariaat bewaakt de acties en het proces. Er vinden steeds meer vergaderingen plaats via conference calls en werkzaamheden op afstand. Hierbij is een duidelijke communicatie en goede afstemming belangrijk. Door de verschillende samenwerkingen worden wij door de klant beoordeeld als "een professionele club van betrokken mensen"

DIENSTEN


TIPS VOOR NOTULEREN